KESKI-SUOMEN LÄÄNIN ALUEELLA SIJAITSEVAT METSÄKENTÄT

TÄRKEÄÄ: Nämä kentät on tehty ammattilaisten lentämien, erityisesti tarkoitusta varten valmistettujen koneiden käyttöön. Ne ovat lähes poikkeuksetta kapeita ja lyhyitä käytössä olevien metsäteiden levennyksiä vain harvojen, erikseen mainittujen kenttien ollessa varta vasten lentokoneiden käyttöön tehtyjä. Koska kokeneet ammatti-lentäjät ovat tottuneet toimimaan kapeilta radoilta, on useimmissa tapauksissa vain radan keskiosa ollut käytössä muodostuen riittävän kantavaksi laitojen jäädessä käyttämättöminä pehmeiksi. Lähes kaikilla kentillä on tarpeen vuosittainen vesakonraivaus ja kelirikon aikana tulleiden urien ja jälkien lanaus ennen käyttöä.

Vaikka tässä mainitut mitat riittäisivätkin koneesi käsikirjan mukaan, saattavat estevarat olla puutteelliset. Useasti pituus on hyvinkin riittävä verrattuna moniin pienkenttiin, mutta juuri reunaesteiden läheisyys huonontaa turvallisuutta ratkaisevasti. Pienikin sivuttaissiirtymä johtaa helposti koneen suistumiseen kapean radan sivussa olevaan ojaan tai puihin. Lisäksi tarvitaan maanomistajan lupa, ja jatkuvaan käyttöön on hankittava kentän pitolupa Ilmailulaitoksesta. Oheiset tiedot perustuvat tekijöiden omiin mittauksiin ja arvioihin syksyltä -96, eivätkä he vastaa tietojen paikkansapitävyydestä niiden saattaessa muuttua hyvinkin paljon lyhyessä ajassa. Varsinkin alkukesästä teiden pinta on kelirikon ja muun liikenteen jäljiltä usein pahasti urilla. Kenttiähän käytetään usein varastointitarkoituksiin, ja niillä saattaa olla riistapeltoa tai muita esteitä. Vastuussa on viime kädessä aina lentäjä itse.

Tämä kenttäluettelo on tehty lähinnä mahdollisia pakkotilanteita ajatellen - monestihan tiestö saattaa tarjota parhaan laskupaikan, mutta niiden reunoilla olevat esteet (liikennemerkit, aurauskepit, tienreunan puut, muut) ja liikenne saattavat pilata muutoin onnistuneen laskun viime hetkellä. Näitä kenttiä on ainakin joku lentokone käyttänyt, joten niille pystyy tarkkaa työtä tehden laskeutumaan myös tavanomaisella yleisilmailukoneella tilanteen vaatiessa. GPS:n lisääntynyt käyttö helpottaa näiden ensisijaisesti varalaskupaikoiksi katsottavien kenttien löytymistä, joten kentän keskipisteen koordinaatit on lisätty mukaan nopeaa paikannusta varten (GO TO NRST-toi-minta k.o. laitteissa). Sulkeissa oleva leveys tarkoittaa ojien/penkkojen väliä ja maininta käyttökelpoisuudesta, että se on edelleen sopiva vain LANNOITUSKONEIDEN käyttöön.

Jyväskylän lennonjohdossa on kansio, joka sisältää tarkemmat tiedot kuvineen maasta ja ilmasta edellämainituista kentistä vuoden -96 syksyltä.

SIIS: Hae oppia, harjoittele muualla ensin, tunne koneesi, varmista käsikirjastakin koneesi mahdollisuudet, selvitä vakuutusturvasi, käytä tarpeeksi suuria varmuuskertoimia, selvitä kentän kunto ajoissa, kysy lupa käyttöön, varmista mahdollisesti tarvittava maaliikenteen ohjaus JA HARKITSE VIELÄ KERRAN, ONKO SINNE SYYTÄ MENNÄ LAISINKAAN.

 

Kentän nimi Kunta Sijainti Mitat  Suunnat
1.VALKEINEN Lestijärvi N6325.2 E02453.7 650x14 18-36

Kinnulasta Lestijärvelle johtavaa tietä 12 km Valkeinen-jarven itäpuolella pitkin kunnanrajaa kulkevalla tiellä. Hyväkuntoinen rata melkein päätiessä kiinni sen eteläpuolella. Hiekka/sorapinta. Peuran polku ja kalastus/leirialue muutaman sadan metrin päässä järven rannalla. Käyttökelpoinen.
2. JÄÄKOLU  Pihtipudas N6326.1 E02504.4 620x8(12) 07-25

Alvajärvi-Kinnula-tiellä Kinnulasta 8,5 km. Kova savisorapinta. Jääkolun kämppä puolenvälin kohdalla, jonka kohdalta kulkee Lapin Sormi-vaellusreitti. Länsipäässä voimalinja tien poikki 250 m:n päässä. Laajennusmahdollisuudet linjan rajoittamat. Käyttökelpoinen.
3. VALKEISMÄKI Pihtipudas N6324.8 E02603.9 550 x 9 09-27

Kova, kantava hiekkatie, ollut lannoituskäytössä 1996, jolloin vesakot niitetty laidoilta. Metsäaukon leveys 25 m. Tilava kääntöpaikka länsipäässä, johon suuntaan puusto muodostaa nousevan maaston kanssa esteitä. Juusolan kämppä lähellä. Käyttökelpoinen.
4. KUMPUSELKÄ  Keitele  N6323.4 E02609.3 300x10(18) 07-25

Raivattu esteistä 90-luvun puolivälissä. Yksisuuntainen itäpään noustessa kentän pään takana jyrkästikin mäen harjalle. Samassa päässä tilava kääntöpaikka. Metsäaukko 30 m leveä. Ei mahdollista jatkaa. Pituus ja yksisuuntaisuus huomioiden käyttökelpoinen.
5. TERVAKANGAS/
    SALAMAJÄRVI
Perho N6320.4 E02435.7 550x25 16-34

2 km Salamajärven kylän pohjoispuolella. Kääntöpaikkojen väli 470 m, mutta 550 m käytettävissä. 7 m leveä, kova soratie pitkin rataa pinnan alkaessa pehmetä vasta lähellä ojia. Luonnonkauniit maisemat; Peuran polku. Helppo laajentaa pienkentäksi asti. Käyttökelpoinen.
6. HUTTUNEVA Kivijärvi N6314.5 E02445.4 500x7(15) 09-27

Koirasalmen eräkeskuksen länsipuolella 3 km sijaitseva kovapintainen ja tasainen soratie. 7 m leveän kantavan osan ulkopuolella loivat pehmeät luiskat ennen ojia. Tilavampi kääntöpaikka länsipään eteläpuolella. Itäpään takana käyttökelpoista pintaraivattua jatkoa helposti otettavissa käyttöön 200 m. Kehitys- ja käyttökelpoinen.
7. VÄLJÄN-PÖKKÖ Pihtipudas N6317.9 E02520.3 660x15 12-30

Varta vasten lentokentäksi tehty metsätien tuntumaan lähellä kolmen kunnan yhteistä rajapyykkiä. Kova savihiekkapinta, matalapuisen suon reunustama kaakkoispää osin riistapeltona, luoteispää raivattu nuoreen männikköön. Kääntöpaikat molemmissa päissä. Laajennettavissa yleisilmailukentäksi. Riistapelto huomioiden käyttökelpoinen.
8. KOLKKU  Viitasaari N6315.6 E02559.1 510(650)x10 13-31

Koliman ja Kolkunjärven välissä lähellä Pihtiputaan rajaa. Kokonaisleveydestä vain 7 m, paikoin 5 m kantavaa sorapintaa. Lähes sellaisenaan käyttövalmis, lievästi vesakoitunut lannoituskenttä, jolla kohtalaiset levennys- ja jatkomahdollisuudet. Kolkun kämppä lähellä. Kehitys- ja käyttökelpoinen.
9.AHKIOHARJU Kyyjärvi N6303.1 E02421.0 600x8(25) 16-34

Kovan pinnan leveys 8 m pehmeten hieman reunoja kohti. Tilavat kääntöpaikat molemmissa päissä. Riistapeltoa eteläpään tieliittymän tienoilla rajoittamassa käyttöä. Kentän tuntumassa leiripaikkoja. Valkeisnevan soidensuojelualue vieressä. Helposti kunnostettavissa pienkentäksi asti. Riistapelto huomioiden käyttökelpoinen.
10. LOUHUINNEVA Kivijärvi N6305.9 E02453.8 550x8 13-31

Perhon ja Kivijärven kuntien rajalla kovapintainen tie, jonka ulkopuolella parimetriset pehmeät luiskat ojiin saakka. Metsäaukon leveys keskimäärin 25 m, jonka ulkopuolella alkaa korkea männikköä. Päissä tilavat kääntöpaikat ja pitkälle hakatut estesektorit tien jatkuessa suoraan mahdollistavat jatkamisenkin. Käyttökelpoinen.
11. ISOJÄRVI (AUTIO) Viitasaari N6303.4 E02615.7 550x12(6) 13-31

Paikoin kapeakin (6 m), mutta pitkä ja tasainen savihiekkapintainen kenttä Isojärven länsilaidalla tilavine kääntöpaikkoineen. Aution kämppä vieressä. Hyvät parannus-mahdollisuudet. Käyttökelpoinen.
12. PÄLVIHARJU Soini N6256.7 E02420.5 460x10 13-31

Vanhakylän länsipuolella 5 km Kelkkasuon turvetuotantoalueen laidalla hiekanotto-paikkojen ympäröimä entinen lannoituskenttä. Edellisestä käytöstä jo aikaa isojenkin puiden kasvaessa tieaukon molemmin puolin. Rakennustarpeet valmiina paikalla, kunnostettavissa tarvittaessa. Nykykunnossaan käyttökelvoton.
13. ONKILAMPI/
      Kaijansuo
Karstula N6249.6 E02423.9 500x8 15-33

lironrannan kylän ja lironjärven itäpuolella kunnanrajaa myötäilevällä kovapohjaisella savisoratiellä Kaijansuon turvetuotantoalueen länsilaidalla. Käyttökelpoinen.
14. LAKOMÄKI Kannonkoski N6255.7 E02535.3 390x33 14-32

Kannonkoskelta 18 km itäkaakkoon ja Vuorilahden kylästä etelään 6 km sijaitseva hiekkaiselle maapohjalle tehty kenttä metsätien kulkiessa sen laitaa pitkin. Peruskunnostus tarpeen kaikkine raivauksineen, laajennettavissakin kohtuullisin kustannuksin. Ei käyttökelpoinen.
15. POTMO (Sikajärvi) Kannonkoski N6254.3 E02521.2 420x18 15-33

90-luvun puolivälissä uudelleen pintaraivattu yksisuuntainen kenttä. Korkeaa puustoa luoteispäässä, kaakkoispää päättyy lampeen. Voidaan pidentää ja parantaa pikkuken-täksi asti. Sikajärven metsästyskämppä vieressä, lähellä 1200 m pitkä Rakennuslampi vesikoneille. Laidat pehmeähköt ja tiivistämisen tarpeessa. Kehitys-ja käyttökelpoinen.
16. TIILIKKA Saarijärvi  N6249.7 E02522.8 300 x 8 02-20

Kovapohjainen soratie, aikoinaan raivatulla jatkeella 5-10 m korkeaa lepikkoa ja vesakkoa. Kunnostettavissa ja jatkettavissa kovalla työllä 200-300 m. Tiilikan retkeilykämppä vieressä. Käyttökelvoton.
17. PATVIKKO Konginkangas N6251.0 E02540.5 500x9(12) 16-34

Lintulahden Essolta nelostieltä 7 km länteen. Kovapohjainen soratie. Kunnon kääntöpaikat molemmissa päissä. Esteraivatun metsäaukon leveys 30 m. Sähkölinja radan lounaispuolella sen suuntaisena 100 m päässä. Käyttökelpoinen.
18. NIITTYLAMPI Ähtäri N6236.2 E02430.4 500x10 17-35

Sijainti sotilasalueella, ennakkolupa tarpeen. Kolme pientä lampea kentän länsilaidalla lähes kiinni tiessä. Kovapintainen soratie, maasto nousee loivasti molemmissa päissä radan jälkeen tien jatkuessa suoraan. Käyttökelpoinen.
19. MAJOINJÄRVI Pylkönmäki N6238.2 E02441.9 450x8 12-30

Hienolla paikalla, lentokentäksi tehdyn radan päät järven niemessä ja turvesuolla. Kova savisorapohja, laidoilla vesakkoa ja paikoin taimikkoa. Tie kentän poikki; näkemäeste. Tiestä länteen kenttä leveä ja esteetön, itään päin pahasti vesakoitunut. Nykykunnossaan käyttökelvoton.
20. RAATTEIKKOSUO  

Majoinjarven kentältä luoteeseen suora ja kantava osittain öljysorapäällysteinen tie turvetuotantoalueella, jonka mitat ovat 500 x 6, esteraivattu ojien väli 12 m, reunaesteet kaukana. Tällaisia kenttiä löytyy turvesoilta paljonkin hätätapausten varalta. Käyttökelpoinen.
21.HIEKANTAKANEN Keuruu N6235.0 E02440.0 550 x 8(10) 14-32
Hiekan takasen lammen luoteispuolella hyvin tehty savi sorapintainen (liukas kosteana!), mutta kapea

lentokenttä, joka viettää lievästi lampea kohti. Keskipaikkeilla tie kentän yli. Kaakkoispäässä hyviä leiripaikkoja. Voimalinja leikkaa luoteispään jatkeen vinottain 250 m:n päässä; nousussa kaarto pohjoiseen. Hakkuualueella ei esteitä. Laaja kääntöpaikka luoteessa. Reunaojien vesakko raivattava. Toimenpiteen jälkeen käyttökelpoinen.
22. PARTAJÄRVI Pylkönmäki  N6234.2 E02449.3 470x5(14) 12-30

Partajärven etelälaidalla sorastettu hiekkatie, kantavan osan reunat merkitty pienillä kivillä 5 m:n leveydeltä. Loivia heittoja. Kaakossa huomattavan pehmeä kääntöpaikka, estesektoria ei raivattu. Luoteessa kääntöpaikan takana käyttöpituutta lisää 70 m, rata jatkettavissa samaan suuntaan. Käyttökelpoinen.
23. KEKÄLINEN Multia  N6233.4 E02451.8 470x8(12) 13-31

Tasamaalla hyväpintainen savihiekkakenttä (kosteana liukas!). Syvempi oja lounais-laidalla. Lähes vapaat estesektorit molemmissa päissä. Isompi kääntöpaikka kaakkois-päässä, vesakonraivaus tarpeen. Toimenpiteen jälkeen käyttökelpoinen.
24. AUTIO Multia N6231.2 E02458.7 650x10(14) 17-35

Tilava lastauspaikka eteläpäässä (40 x 40), jossa tie jatkuu suoraan vielä 300 m. Pohjoispäässä korkeaa metsää. Helppo kunnostaa jälleen käyttöön, vain vesakonraivaus laidoilla tarpeen. Toimenpiteen jälkeen käyttökelpoinen.
25. KALLIONIKARA Petäjävesi N6230.7 E02502.7 300x20 18-36

Entinen puutavaran varastoalue - ollut joskus kenttänä. Molemmat päädyt esteettömiä kentän sijaitessa korkealla harjanteella, mutta korkeaksi kasvanut puusto esteenä lyhyyden lisäksi. Käyttökelvoton.
26. RIIHIAHO Keuruu N6223.7 E02404.2 470x10 17-35
Pihlajaveden ja Killinkosken välillä aivan kunnanrajan tuntumassa sijaitseva metsäautotien levennys.
27. KALIKKASALO Keuruu N6219.1 E02432.4 700x13 16-34

Keuruu-Pihlajavesi-tien puolenvälin pohjoispuolella kilometrin päässä tiestä. Kantava savihiekkapinta pehmenee laidoille. Pohjoispäässä kaksikin kääntöpaikkaa, joista toinen 550 m eteläpäästä ja toinen siitä 150 m eteenpäin lievän ylämäen päällä. Hirvi-tornit ja riistapelto itälaidalla rajoitteena. Käyttökelvoton.
28. PITKÄLÄ Keuruu N6223.0 E02431.6 500x12(22) 18-36

Korkea männikkö kentän itälaidalla. Tie eteläpäästä pitkin kentän itälaitaa siirtyen keskemmälle puolessavälissä. Tien ulkopuolisilla alueilla matalaa, helposti raivattavaa mäntytaimikkoa. Tasamaalla, kantava hiekkapinta, isot kääntöpaikat molemmissa päissä. Hyvällä paikalla, laajennettavissa. Raivauksen jälkeen käyttökelpoinen.
29.ALHONSALO Keuruu  N6226.4 E02437.8 650x15 05-23

Savipintainen lentokenttä, kosteana liukas. Loivia heittoja. Koillispää aluksi tasamaalla nousten loivasti
lounaaseen, missä päässä estesektorissa raivaamaton kymmenmetrinen metsä vastassa rajoittaen käyttöä sillä suunnalla. Lounaispään raivauksella käyttömahdollisuudet paranevat oleellisesti. Paikoin vesakonraivaus tarpeen. Toimenpiteiden jälkeen käyttökelpoinen.
30. PEURALA Multia N6226.1 E02455.0 490x10 16-34

250 m Multia-Uurainen-tien eteläpuolella 7 km Multialta koilliseen. Korkeajännitelinja eteläpäästä runsaan kilometrin päässä vinottain lähestymislinjaan nähden. Helposti kunnostettavissa. Vesakon raivaus ja heinän niitto tarpeen. Toimenpiteiden jälkeen käyttökelpoinen.
31.SALOS Petäjävesi N6217.4 E02503.9 550x13 02-20

Keuruun tieltä 5 km pohjoiseen hiekka/savipintainen kovapohjainen kenttä, laidoilla pehmeämpää. Riihelän kämppä ja maakuntaura kilometrin päässä etelään. Eteläpäähän jätetty kolme korkeaa puuta, kenttä laskee puolivälistä loivasti pohjoiseen. Vesakonraivauksen ja eteläpään puiden kaadon jälkeen käyttökelpoinen.
32. KUIVASMÄKI Petäjävesi  N6223.6 E02512.1 320x8(11) 11-29

Pahasti vesakoitunut. Liukas savipinta, viettää länsipäässä melko jyrkästi alaspäin. Esteetön sektori länteen, itäpäässä korkeahkoa puustoa. Lyhyt vailla kunnostamismahdollisuuksia. Käyttökelvoton.
33. KINTAUS Petäjävesi N6226.3 E02525.0 330x6 18-36

Ylä-ja Ala-Kintausjärvien välisen itäisen niemen kannaksella korkeaksi venähtäneen kuusimetsikön itälaidalla pahasti vesakoitunut savisen metsätien lisämutka. Eteläpään taakse hakattu estesektoria pitkälle. Laajentaminen kyseenalaista. Käyttökelvoton.
34. VESANKA J:kylän mlk N6226.1 E02455.0 0 8-36

Vesankajärven koillispuolella sijaitsevan Pitkäjärven itäpuolella hakatun mäenrinteen juuressa. Keskikohta päitä alempana, riittävät kääntöpaikat molemmissa päissä. Kova savipinta, liukas kosteana. Laitojen ja pohjoispään vesakonraivaus tarpeen. Toimenpiteiden jälkeen käyttökelpoinen.
35. RISTIMÄKI Vilppula  N6211.8 E02430.0 470x8(14) 16-34

Haapamäen eteläpuolella lähellä rautatietä, tasaisella maalla savipohjainen kenttä, jonka metsäaukon leveys 25 m. Pidennettävissä ja laajennettavissa helposti tarvittaessa. Vesakonraivaus ja heinän niitto tarpeen. Toimenpiteiden jälkeen käyttökelpoinen.
36. HUTTULANSALO Keuruu N6213.0 E02458.7 550x12 12-30

Huttulan kylästä 5 km radan eteläpuolella kovapintainen soratie. Mäenrinne itäpuolella, puusto paikoin 10 m päässä ojan reunasta. Sijaitsee tiellä 450 m matkan, minkä jälkeen vielä länteen 100 m käyttökelpoista jatketta ja heinittynyttä, helposti kunnostettavaa jatketta lisäksi 200 m. Käyttökelpoinen.
37. TASAINENKANGAS Korpilahti N6157.3 E02544.7 570x10 13-31

Kantavan osan lounaislaidalla pehmeä loiva luiska, hiekkakuopille menevä tie radan koillislaidalla. Metsäaukon leveys 40 m, josta pintaraivattua 35 m. Tilavat kääntöpaikat päissä. Käyttökelpoinen.
38. KOLHO Vilppula N6206.3 E02431.4
Toistaiseksi kesken oleva pikkukenttä. Koillispää pahasti vesittynyttä suoaluetta, lounaispäässä

kantavampaa sorakerrostakin merkkinä kiitoradasta. Alueen uusi omistaja suunnittelee paikalle aluksi n. 350 m pituista ultrakenttää, jota voitaisiin jatkaa myöhemmin pienkentäksi asti. Lisätietoja antaa Pertti Taskinen [03-21426271,2223331 k]. Toistaiseksi käyttökelvoton.
39. JAMA Jämsänkoski  N6205.6 E02451.1 490x12 16-34
Kovapintainen savi/hiekkatie nousee loivasti pohjoista kohti päätyen Roosinpohja-Koskenpää-tiehen, josta

laskettuna pituus 550 m kääntöpaikan sijaitessa tieltä 60 m päässä. 5-10 metrin taimikkoa molemmin puolin. Eteläpään kääntöpaikan takana kuusentainta ja heinää kasvavaa jatketta 100 m. Kohtuulliset metsän- ja vesakonraivaustyöt tarpeen. Toimenpiteiden jälkeen käyttökelpoinen.
40. HÖLISEVÄ Jämsä N6157.0 E02458.1 560x10(12) 04-22

Jämsänkoski-Mänttä-tien tuntumassa sen kaakkoispuolella. Tasamaalla jäkälikkökankaalla sijaitseva tiivispintainen kenttä. Molemmissa päissä tilavat kääntöpaikat. Kova alue keskimäärin 7 m leveä. Tien ja kentän välissä muutamia korkeita puita. Luoteislaita esteetön. Aineksia vaikka yleisilmailukentäksi asti. Käyttökelpoinen.
41.TALVIALA Jämsä  N6202.1 E02516.9 560x12 13-31

Saarijärven luoteispäässä Okspohjassa maakuntauran tuntumassa sen itäpuolella. Tasainen, kova hiekka/hiesupinta, tilavat kääntöpaikat molemmissa päissä, luoteispäässä runsasvetinen oja. Leiripaikkoja nuotiokatoksineen. Mahdollisuuksia vaikka monitoimi-kentäksi. Laidat alkavat vesakoitua. Käyttökelpoinen.
42. JÄKÄLÄ (Humma) Korpilahti N6205.7 E02521.5 480x9 07-25

Moksin kylän lounaispuolella soratien levennys, jossa runsaasti irtokiviä tien kääntyessä molemmissa päissä pohjoiseen. Tilavat kääntöpaikat molemmissa päissä. Taimikko reunoilla ja kasvanut puusto päissä haittana. Raivaustöiden jälkeen käyttökelpoinen.
43.HIMOS Jämsä N6151.0 E02521.8 475x10 03-21

Kovaksi pakkautunut savensekainen hiekkapinta - tiet jatkuvat päissä suoraan. Eteläpäässä rata nousee huomattavasti, tilava kääntöpaikka mäen päällä. Itälaidalla este-varaa puihin jopa 15 m, länsilaita käytännössä esteetön. Paikoin vesakonraivaus tarpeen. Toimenpiteen jälkeen käyttökelpoinen.
44. OITTILA Korpilahti N6157.3 E02544.7 445x13(15) 14-32

Päijänteen itäpuolella Oittilan kylän luoteispuolella sijaitseva yksisuuntainen rinne-kenttä luoteispään ollessa huomattavasti korkeammalla ja puiden sekä mäenkumpareen rajoittama. Ei jatkomahdollisuuksia. Käyttökelvoton.
45. RIMPI Korpilahti N6158.9 E02552.5 600x12(15) 16-34

Ollut joskus rakentajansa tilapäisenä pienkonekenttänäkin lannoituslentojen ohella. Kovapohjainen, kääntöpaikat molemmissa päissä. Eteläpäässä loiva nousu, puusto rajoittaa pohjoissektoria. Välillä hiekanottolevennyksiä. Lievästi vesakkoa. Käyttökelpoinen.
46. UKONSUO Toivakka N6203.3 E02610.9 620x10(12) 16-34

Huhtapuron ja Olkilammen kämppien välillä, kova sorapinta, pyöreät kääntöpaikat molemmissa päissä. Itälaidan ojan takana korkea puusto 5-8 m:n päässä. Länsilaita ja päädyt esteettömiä. Käyttökelpoinen.
47. KANGASKAPEINEN Leivonmäki  N6159.9 E02613.0 450x9 18-36

Kivijärven itäpuolella, savihiekkapinta, lastauspaikka eteläpäässä. Pahoin vesakoitunut, pinta urilla, tie radan suunnassa etelään. Kohtuullisin kustannuksin kunnostettavissa ja laajennettavissa, sivukiitotiekin mahdollinen. Havusuon kalastuspaikka ja mainiot ulkoilumaisemat lähellä. Kehityskelpoinen, mutta nykykunnossaan käyttökelvoton.